20
مه

اجرای سقف کاذب و روكارهای ديوار در افزايش ميزان دوام

اجرای سقف کاذب و روكارهای ديوار در افزايش ميزان دوام

روكارهاي ديوار در افزايش ميزان دوام، جذب صدا، انعكاس نور و ظاهر بصري يك ديوار نقش دارند. برخي روكارها، بخشي از مصالح سازه ديوار را به خود اختصاص مي دهند. برخي به صورت لايه هاي مجزا و متصل به چارچوب ديوار بوده و روكارهاي ديگر نيز پوشش هاي نازكي هستند كه در سراسر سطح ديوار كاربرد دارند. علاوه بر عوامل زيبايي همچون رنگ، بافت و طرح، ملاحظات اقتصادي در انتخاب مصالح و روكارهاي ديوار وجود دارند كه عبارتند از:
در صورت كاربرد مصالح پيش ساخته، چه نوع پايه اي لازم است؟
چه نوع پرداخت، پوشش يا روكشي براي ديوار لازم است؟
دوام مصالح و روكارها بايد به چه ميزان باشد و نگهداري آن چقدر بايد آسان باشد؟
چه ميزان جذب صدا، انعكاس نور و مقاومت در برابر آتش لازم است؟

پانل هاي رزيني معماري به صورت ورقه هاي نيمه شفاف با مصالح توكار و لايه هاي مياني و نيز به صورت ورقه هايي از پيش طراحي شده استفاده مي شوند. برخي محصولات داراي رزين بازيافتي مي باشند. پانل هاي فاقد مصالح توكار به آساني قابل بازيافت هستند. اين نوع پانل ها را مي توان به عنوان ديوارهاي تقسيم كننده و يا به صورت متصل شده از سطح ديوار با سخت افزار جابه جا استفاده كرد.

جداسازهاي واداري چوبي يا فلزي، روكارهاي ديواري مختلف را مي توانند حفاظت كنند.
پانل ها با پلاستيك چندلايي با پارچه ساخته مي شوند.
تخته هاي چوبي
پوشش هاي ديواري انعطاف پذير كاشي سراميكي

روكارهاي گچي
پانل هاي ديوار چوبي
پانل بندي چوبي متشكل از مجموعه اي از ورقه هاي چوبي چارچوب بندي شده با نوارهاي چوبي است. نوارهاي عمودي را بائو و نوارهاي افقي را قيد مي نامند. اين نوع پانل بندي شامل پانل الواري توپُر، پانل روكش چوبي و پانل چوبي با پلاستيك چندلايي مي باشد.
تخته هاي چوبي توپُر از استحكام بيشتري برخوردار بوده و بافت خلق مي كنند. طرح و بافت ديوار به عرض، جهت و فاصله تخته ها و نيز جزئيات مربوط به اتصال بستگي دارند. تخته زواري متشكل از نوار چوبي شياردار كام و زبانه به صورت دو نوار باريك است كه در ديوارها به عنوان روكوب هاي چوب و در سقف ها نيز كاربرد دارد.

قاليچه ها
قاليچه ها، كف پوش هاي توليدي و يا بريده شده با حاشيه اي تمام شده در اندازه هاي استاندارد هستند. آنها تمام كف اتاق را نمي پوشانند و از اين رو، به آساني روي مصالح روكار كف پوش قرار مي گيرند.
قاليچه هاي متناسب با اندازه اتاق، همه سطح اتاق را مي پوشانند و نواري را در امتداد لبه هاي اتاق در سطح كف آشكار مي سازند. آنها ظاهري شبيه فرش كردن ديوار به ديوار ايجاد كرده كه در صورت لزوم قابل جابه جايي، جدايش براي تميز كردن و چرخش براي توزيع پوششي بيشتر هستند.
قاليچه هاي فضايي، بخش كوچكتري از كف اتاق را پوشانده و براي تعيين فضا، يكدست كردن مبلمان و يا تعيين يك مسير كاربرد دارند. قاليچه هاي تزئيني به ويژه از نوع دست بافت به عنوان يك عنصر طراحي برجسته محسوب شده كه نقطه اي كانوني در چيدمان اتاق به وجود مي آورند.
بهره گيري از روش هاي گره زني، قلاب كردن يا منگوله اي دستي در خلق سبك هاي متنوع با الياف حلقه اي و صافي كه معمولاً در قاليچه ها كاربرد دارند، بسيار مؤثر است. قاليچه هاي شرقي با روش گره زني دستي توليد مي شوند.

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب