17
مه

معيارهای زيبايی شناختی برای طراحی

معيارهای زيبايی شناختی برای طراحی

مصالح روكار ممكن است بخش اصلي مونتاژهاي معماري باشند كه فضاهاي داخلي را تعيين مي كنند و يا به عنوان لايه اي اضافي با روكشي به ديوارها، سقف ها و كف هاي ساخته شده يك اتاق افزوده شوند. انتخاب آنها بايد بر اساس زمينه معماري در ذهن صورت گيرد. مصالح روكار به همراه مبلمان، نقش مهمي در خلق جو مطلوب در يك فضاي داخلي دارند.

معيارهاي عملكردي
ايمني، سلامت و راحتي
دوام در استفاده پيش بيني شده
سهولت در تميزكاري، نگهداري و تعمير
درجه مقاومت مورد نياز در برابر آتش
ويژگي هاي آكوستيكي مناسب
مصالح روكار

معيارهاي زيبايي شناختي
رنگ، طبيعي يا كاربردي
بافت
طرح
معيارهاي اقتصادي
هزينه اوليه استفاده و نصب
ارزيابي دوره عمر (LCA) مصالح و محصولات كه شامل اثرات محيطي و بهداشتي ناشي از كاربرد مصالح خام از طريق بازيابي آنها مي شود.
معيارهاي طراحي پايدار
كاهش كاربرد مصالح جديد و استفاده مجدد از مصالح موجود
استفاده از مصالح قابل بازيافت
بهره گيري از مصالح پايدار با قابليت بازگشت سريع و برگرفته از منابع محلي (بوم آورد)
استفاده از محصولات سازندگاني كه از روند ساخت پايدار بهره مي گيرند.
كاهش مواد زائد در ساختار، نصب و بسته بندي
كاربردي بادوام و انعطاف پذير
كاستن از انرژي مورد استفاده در فرآيند ساخت و حمل

بازيافت الوار چوبي
نشان انجمن نظارت جنگلي
كف پوش
كف پوش، لايه نهايي سازه مونتاژ بر كف محسوب مي شود. از آنجايي كه كف در معرض پوشش مستقيم قرار داشته و بخش اصلي فضاي اتاق را به خود اختصاص مي دهد، انتخاب آن بايد بر اساس معيارهاي كاربردي و زيبايي شناختي صورت گيرد.
ماندگاري: مقاومت در برابر فرسايش فيزيكي، فرورفتگي و خراش خوردگي
سهولت در تعمير و نگهداري: مقاومت در برابر كثيفي، رطوبت، چرب شدن و زنگ زدگي به ويژه در فضاي كاري يا پر رفت و آمد
راحتي: اين كيفيت به ميزان ارتجاعي و گرم بودن بستگي دارد.
ضد لغزش: از كاربرد مصالح كف پوش سخت و ليز به ويژه در نواحي مستعد رطوبت خودداري شود.
صداي ضربه: كف ارتجاعي مي تواند سبب كاهش برخي صداهاي ضربه شود. مصالح كف پوش صاف و متخلخل در كاهش صداي ضربه و صداي هوابرد مؤثر هستند.

كثيفي كه به طور معمول روي كف جمع مي شود را مي توان با استفاده از تركيبي از رنگ هاي بي فام (خنثي) با ارزش متوسط، طرحي كه هر گونه كثيفي و علائم سطحي را بپوشاند و يا مصالحي كه رنگ بي فام و بافت آنها در مقايسه با هر گونه كثيفي روي كف بسيار قابل توجه باشند، پنهان نمود.

گرماي كف ممكن است واقعي و يا ظاهري باشد. مصالح كف پوش نيز ممكن است توسط حرارت اشعه گرم شوند و گرماي خود را با جرم گرمايي يا عايق كاري كف حفظ كنند. كف پوش در صورتي گرم به نظر مي رسد كه داراي بافت هموار و نرم، مقدار تيرگي متوسط و يا رنگي گرم باشد. همچنين در شرايط آب و هوايي گرم، سطح كف خنك در مقايسه با سطح گرم، آرامش بيشتري القا مي كند.

كف پوش
كف از طريق رنگ، طرح و بافت مي تواند نقش مؤثري در تعيين شخصيت فضايي داشته باشد.
يك كف كم رنگ سبب افزايش سطح نور در اتاق مي شود، در حالي كه يك كف تيره تمايل به جذب مقدار بيشتري از نور تابيده شده روي سطح خود را دارد. رنگ روشن به فضا وسعت بخشيده و بر صافي كف هاي صيقلي تأكيد مي كند. در مقابل، رنگ تيره به فضا عمق و وزن مي بخشد.
برخلاف سطوح ديوار و سقف يك اتاق، كف نيز كيفيت هاي لامسه اي همچون بافت و تراكم خود را هنگام گذر از سطح آن به طور مستقيم به ما منتقل مي كند.
بافت فيزيكي مصالح كف پوش و روش قرارگيري آنها ارتباط مستقيمي با طرح بصري خلق شده دارد.

يك كف بدون طرح و خنثي معمولاً به عنوان زمينه اي ساده براي ساكنان و مبلمان عمل مي كند. همچنين كف مي تواند با استفاده از طرح به عنوان عنصر برجسته اي در فضاي داخلي شناخته شود. طرح در تعيين فضاها، مسيرهاي حركتي و با ايجاد جذابيت هاي بافتي نقش دارد.

درك ما از طرح كفپوش تحت تأثير قوانين پرسپكتيو مي باشد. از اين رو، طرحي با مقياس كوچك ممكن است به عنوان بافتي ريز و يا رنگي تركيبي در مقايسه با تركيب عناصر طراحي مجزا در نظر گرفته شود. همچنين مي توان از كاربرد هر گونه عنصر خطي پيوسته در طرح يك كف پوش بهره گرفت. طرح هاي جهت دار مي توانند بر نسبت ظاهري كف، بزرگ نمايي يا كوچك نمايي اثر گذارند.

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب