21
ژوئن

طراحی برخی از کشورها بر اساس نوع فرهنگ

طراحی برخی از کشورها بر اساس نوع فرهنگ

طراحي نروژ
همانند كل اسكانديناوي، كاركردگرايي ملاحظه اصلي در طراحي نروژ است. هرچند، روند روبه رشدي براي جدايي از همگني وجود دارد كه جذابيت بصري را به كاربردي بودن ترجيح مي دهد.

واحد قفسه از سالويگ جانسون

صندلي طراحي شده توسط اسپن اندرسون

صندلي كافه طراحي شده توسط بيرجيتي اپلانگ
ميز وونته 524. طراحي توسط اولوا الدوي

صندلي و چارپايه طراحي شده توسط اشتروم
طراحان آلمان
تمايل به مواد طبيعي، استادكاري و توجه دقيق به جزئيات برخي از ويژگي هاي متمايز طراحي آلمان است. همچنين، شفافيت خطوط و منسوجات صاف را ترجيح مي دهد.

شمعداني سالومون

صندلي هاي گالوپ طراحي شده توسط والدمار روته

جارختي چارلز. طراحي شده توسط هرمان والدنبرگ

صندلي هاي سينوس طراحي شده توسط والدمار روته
طراحي ايتاليا
طراحي ايتاليا از اين جهت با طراحي شمال اروپا متفاوت است كه هميشه استفاده جسورانه از رنگ هاي پاستل و اسيدي و تسلط منحني ها و خطوط حسي را ترجيح مي دهد.
كينگ كونگ. استفانو جبوواني و گوييدو ونتوريني. آلسي.

روندو. اوتو. اسدن، طراحي شده توسط استفانو پيراووند. 1998. آلسي

هال، طراحي شده توسط روبرتو جياكو موچي. ماركتي. 1999

ميز كنار تخت و جارختي، طراحي شده توسط روبرتو جياكو موچي، ماركتي.

نشان لاي كتاب. طراحي شده توسط ماسيمو اسكولاري، 2001. آلسي.

كوزه. طراحي شده توسط آندرا برانزي. 2004. آلسي

 

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب