21
مه

روكارهای سقف آكوستيك

روكارهاي سقف آكوستيك
در فضاهاي تجاري از سيستم سقف كاذب پيموني اغلب براي فراهم كردن شرايطي انعطاف پذير در طرح ماندافزارهاي نورپردازي و خروجي هاي توزيع هوا استفاده مي شود. اين سيستم متشكل از كاشي هاي سقف پيموني حفاظت شده توسط شبكه فلزي آويزان از سازه بالاسري است. كاشي ها معمولاً براي دسترسي به فضاي سقف قابل جداسازي هستند.
كاشي هاي آكوستيك، واحدهاي پيموني از الياف شيشه يا الياف معدني هستند. آنها اغلب در اشكال مربعي و مستطيلي متنوعي موجود مي باشند. برخي از كاشي ها داراي سطوح آلومينيومي، وينيلي، سراميكي يا چوبي هستند. لبه هاي آنها ممكن است مربعي، پخ، توكار يا به صورت كام و زبانه باشند. كاشي هاي آكوستيك در طرح هاي مشبك، طرح دار، بافت دار يا شكاف دار توليد مي شوند.
كاشي هاي آكوستيك، جاذب هاي بسيار مؤثر صدا در اتاق مي باشند. آنها اغلب ضد آتش بوده و براي استفاده در فضاهايي با ميزان رطوبت بالا مناسب هستند.
سيني هاي فلزي مشبك كه با ورق هاي عايق اليافي پوشيده شده اند، براي استفاده در سقف هاي كاذب مناسب هستند. با حذف پوشش آكوستيك مي توان از آنها براي دريافت هواي برگشت در سيستم HVAC استفاده كرد.

برش مقطعي نمونه از سقف كاذب
روكارهاي سقف
آئين نامه هاي ساختماني، نوع مصالح تزئيني آويزان و ضدآتش را در ساختمان هاي شلوغ، مراكز آموزشي و خوابگاه ها تعيين كرده اند. اين مصالح تزئيني همچون پرده ها، تزئينات پرده اي و آويزها بايد ضد آتش يا غيرقابل احتراق باشند. در برخي سازمان ها از استانداردهاي بالاتري بهره گرفته شده از اين رو نقاشي ها و عكس ها نيز بايد داراي ويژگي هاي مذكور باشند.
در ساختمان هاي شلوغ، مراكز آموزشي و خوابگاه ها، مصالح قابل احتراق مقاوم در برابر آتش به 10% فضاي ديوار يا سقفي كه به آن اتصال يافته اند، محدود شده اند.

هنگامي كه تالارهاي كنفرانس مجهز به آب افشان باشند، ميزان مصالح تزئيني ضدآتش نبايد از 75% بخش سفت كاري و سخت ديوارها و سقف بيشتر افزايش يابد.

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب