06
مه

بررسی های كيفی هوای درونی بر نوع تجهيزات گرمايشی

كيفيت هواي دروني
بررسي هاي كيفي هواي دروني بر نوع تجهيزات گرمايشي، تهويه و كنترل هوا (HVAC) با هدف كنترل فشار اثر گذاشته و هواي تازه و تهويه شده اي را در فضاهاي داخلي ساختمان فراهم مي كند. همچنين تعمير و نگهداري تجهيزات بر كيفيت هواي تأمين شده اثر مي گذارد زيرا قارچ ها و ويروس ها در تجهيزات مرطوب و گرم رشد مي كنند. فيلترها براي گرفتن مؤثر ريز بايد گاهي تعويض شوند.

فيلترها، آلودگي هاي معلق را از منبع تأمين هوا مي زدايند. بيش از نيمي از مشكلات مربوط به كيفيت هواي دروني بر اثر تهويه و صاف سازي نادرست به وجود مي آيند. آئين نامه هاي ساختماني، ميزان تهويه مورد نياز براي كاربردهاي معين و نيز كاربران در تغييرات هوايي در هر ساعت يا بر اساس فوت مكعب در هر دقيقه براي هر شخص را تعيين كرده اند.
برخي مصالح طراحي داخلي ممكن است تركيبات آلي فرار پايين (vocs) آزاد كنند كه با آسيب هايي براي چشم، پوست و سيستم هاي تنفسي همراه هستند. اين تركيبات عبارتند از:
فرمالدئيد در محصولات چوبي فشرده همچون نئوپان و تخته چند لا وجود دارد. در صورت كاربرد چنين مصالحي، درزگيري همه سطوح و لبه ها ضروري است.

برخي فرش ها، زيرپايي هاي فرشي و چسب ههاي حاوي VOCs، مصالحي كه فاقد اين موارد هستند را برگزينيد. در صورت كاربرد اين موارد، گازهاي سمي حاصل از آنها بايد خارج شده و فضا تهويه شود.
ورقه هاي وينيلي ويژه كف پوش و پوشش هاي ديواري انعطاف شان را از نرم كننده هاي بر پايه مواد نفتي مي گيرند. به جاي آنها محصولات جايگزين را انتخاب كنيد.

رنگ ها، لاك الكل ها و پوشش هاي ديگر داراي درجه voc روي برچسب خود هستند. مواردي را برگزينيد كه داراي درجه كمتري بوده و در صورت كاربرد اين مواد، فضا را تهويه كنيد.
برخي الياف مصنوعي و افزارهاي پيموني اداري حاوي مواد شيميايي voc هستند. در صورت كاربرد اين مواد، گازهاي سمي حاصل از آنها بايد خارج شده و فضا تهويه شود.

سقف کاذب کناف    طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب